Właściciel Builder Porady ubezpieczeniowe dla właścicieli firm budowlanych

Istnieje niewielu brokerów ubezpieczeniowych, którzy poświęcają trochę czasu, aby zrozumieć Twoje potrzeby i pomóc w całym procesie cyklu budowania. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie ubezpieczenie ma kupić i potrzebujesz pokrycia.

Właściciele produktów ubezpieczeniowych dla właścicieli budowniczych są konieczni dla każdego, kto zdecydowałby się na właściciela, buduje swój dom. Nie zgubić się z różnymi ochronami i pokryciami oferowanymi przez różnych dostawców, dowiedz się, które produkty są potrzebne.

Więc chcesz zbudować własny dom i dodać osobisty dotyk do swojego domu? Budynek właściciela staje się coraz bardziej popularny, a zapewnienie właściwej ochrony ubezpieczeniowej jest niezbędne. Kluczem do udanego projektu właściciela jest upewnienie się, że jesteś w pełni ubezpieczony od samego początku.

Następujące produkty ubezpieczeniowe są MUSZĄ dla każdego właściciela budowniczego –

  1. Ubezpieczenia budowlane i odpowiedzialności cywilnej

Znany także jako ubezpieczenie robót budowlanych lub budowa wszystkich ubezpieczenia ryzyka, które jest ubezpieczeniem dla osób renowujących, budujących lub rozbudowy ich domu.

Ubezpieczenie budowlane chroni właścicieli budowniczych przed największym ryzykiem, które mogą wystąpić podczas budowy i budowy. Obejmuje to odszkodowania związane z pogodą, pożar, problemy z ich robotnikami lub wykonaniem robót. (Skonsultuj się z brokerem ubezpieczeniowym, aby zagwarantować, jakie ryzyko jest chronione).

Część ubezpieczeniowa tego ubezpieczenia jest znana jako ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Chroni to właściciela właściciela za odpowiedzialność prawną z tytułu szkody lub uszkodzenia mienia osób trzecich. Jako właściciel budynku jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo miejsc i nadzór nad robotami budowlanymi – bez tej pokrywy będzie odpowiedzialny, jeśli ktoś zostanie ranny w pobliżu budynku lub w jego pobliżu. Chociaż nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody budowlane i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ryzykowne byłoby nie posiadanie tego. Większość rad lokalnych wymaga jednak posiadania tej ochrony przed rozpoczęciem prac budowlanych.

2 Osobisty wypadek lub ochotnicze ubezpieczenie pracowników

Budynki i budowle są wymienione jako jedne z bardziej niebezpiecznych miejsc pracy. Jako budowniczy właściciela możesz pomagać konstruktorom swoim handlowcom i budowniczym. Jeśli jesteś ranny lub ubezwłasnowolniony podczas budowy i nie możesz uczestniczyć w normalnej formie zatrudnienia, posiadanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej od osób fizycznych zapewni Ci odpowiednią ochronę.

3 Ubezpieczenia gwarancyjne budynków

Właściciel Builder Gwarancja Ubezpieczeniowe obowiązkowe ubezpieczenie wymagane przez ustawę Building Building 1989. Chociaż jest to obowiązkowe, polityka ta ma na celu korzystanie z nabywcy domu i nie zapewnia żadnego pokrycia rzeczywistemu Właścicielowi Właścicielowi.

Ta zasada chroni następnego właściciela przed wadliwym działaniem na tej nieruchomości, jeśli jako właściciel właściciela umarła, zniknęła lub stała się niewypłacalna. Remontowe ubezpieczenie gwarancyjne jest obowiązkową ochroną ubezpieczeniową. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy wykupić ubezpieczenie właściciela zakładu, ponieważ w przeciwnym razie projekt będzie trudny do ubezpieczenia. Standardowe zasady działają przez 12 miesięcy, ale jeśli budowa trwa dłużej, zazwyczaj są dostępne rozszerzenia.

Ubezpieczenie właściciela zakładu jest obowiązkowe dla wszystkich prac budowlanych w budynkach mieszkalnych przekraczających 12 000 USD. Jeśli jesteś właścicielem budynku i sprzedajesz swoją nieruchomość w ciągu 6 lat od jej ukończenia lub remontu, nie będziecie Państwo w stanie zapewnić ubezpieczenia gwarancyjnego dla właścicieli domów mieszkalnych.

Zgodnie z prawem wymagane jest wykupienie przy sprzedaży w ustawowym okresie – ustawowy okres dla New South Wales i Victoria wynosi 6 lat i 7 lat w Australii Zachodniej.

Właściciel Właściciela, który sprzedaje w ciągu 6 lat od zakończenia bez Ubezpieczenia Gwarancji Właścicielodawcy, lub który nie załącza certyfikatu ubezpieczenia do Umowy Sprzedaży może zostać ukarany grzywną, kwota przekracza 10.000 USD. Jeśli została zawarta umowa sprzedaży bez umowy ubezpieczenia gwarancyjnego właściciela, umowa może zostać uniewaŜniona przez nabywcę w dowolnym momencie przed zakończeniem umowy. W Twoim najlepszym interesie leży zatem zapewnienie właściwej porady podczas budowy właściciela.

SavillHicks Corp jest wiodącym australijskim brokerem ubezpieczeniowym specjalizującym się w ubezpieczeniach właścicieli budowniczych. Savill Hicks pomoże Ci aktywnie zaangażować się w budowę właścicieli z etapu zezwalania na sprzedaż. Porozmawiamy przez wszystkie istotne produkty wymagane w efektywnym kosztowo tempie. Odwiedź naszą stronę, aby uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczenia właściciela budowniczego, ubezpieczenia gwarancyjnego dla budowniczych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i budowlanej.

Różne typy ubezpieczeń budowlanych –

Dowiedz się, jak wyróżniać różne produkty ubezpieczeniowe dla budowniczych i handlowych. Dowiedz się, które z nich są obowiązkowe, co obejmuje i kto może dostarczyć Ci najlepszych informacji i usług przy wyborze tych produktów.

Ubezpieczenia dla Handlowców – (ubezpieczenia handlowe)

Nawet najbardziej uważni i wykwalifikowani handlarze mogą popełnić błąd lub mieć coś nie tak. W takim scenariuszu byłoby nieszczęśliwe, gdyby nie posiadać odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, aby chronić nie tylko siebie, ale także pracowników, kontrahentów i narzędzi.

Jakie rodzaje ubezpieczeń powinny kupować kupcy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – obejmie obrażenia osób trzecich na terenie budowy lub wokół niego

Ubezpieczenia na urządzeniach mobilnych – zapewnia to, że wszystkie urządzenia mobilne i sprzęt budowlany są chronione nie tylko w czasie uszkodzenia, ale także przez cały okres obowiązywania polisy.

Inne produkty ubezpieczeniowe dla budowniczych w skrócie:

Budujemy Gwarancje Ubezpieczeniowe

Z tą ubezpieczeniem ubezpieczeniowym wykonawca budowlany jest zobowiązany do uzyskania ubezpieczenia gwarancyjnego dla budowniczych za każdy projekt, nad którym pracują ponad 12 000 dolarów.

Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenia budowlane lub ubezpieczenia prac budowlanych / budowa wszystkie ubezpieczenia od ryzyka zapewnia ochronę osobom zajmującym się remontem, budową lub rozbudową domu.

Ta osłona chroni konstruktorów przed największymi zagrożeniami, jakie można napotkać w trakcie budowy i budowy, w tym od uszkodzeń związanych z pogodą, pożaru, problemów z ich pracownikami czy wykonawców.

Profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:

Ubezpieczenie obejmuje osoby z określonego zawodu, które przestrzegają kodeksu postępowania i mają minimalne wymagania lub wymagania dotyczące edukacji. Zazwyczaj obejmowałoby to wszelkie straty wynikające z postępowania doradców lub podwykonawców, jeśli pod ubezpieczonym nie byłoby pokrywane.

Dyrektorzy i oficerowie ubezpieczeniowi: który zajmuje się zobowiązaniami cywilnymi, które dyrektorzy mogą ponieść osobiście? Chroni ludzi na tych stanowiskach przed nielegalnymi czynami w okresie sprawności

Właściciel Właściciele potrzebują wyjąć:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: znowu chroni właścicieli budowniczych przed urazami osób trzecich w pobliżu budynku

Osobisty wypadek lub ubezpieczenie robotników ochotniczych – dotyczy to właściciela budulca przed jakimikolwiek szkodami lub uszkodzeniami, które zdecydują się pomagać kupcom podczas budowy. Ta okładka może obejmować rodziny / przyjaciół budowniczych właścicieli (do 10 ochotników na terenie o nominalną premię)

Wybór odpowiedniego agenta ubezpieczeniowego, który pomoże Ci znaleźć produkty i pokrycie, które odpowiadają Twoim potrzebom i budżecie, może być trudne. Firma Savill Hicks Corp stwierdziła, że ​​oferując zindywidualizowaną usługę, potrzebują czasu na słuchanie potrzeb. Będąc specjalistycznymi dostawcami ubezpieczenia gwarancyjnego dla budowniczych, ubezpieczeniem dla właścicieli budownictwa oraz ubezpieczeniem gwarancji domowej, oferujemy kompleksową ochronę, przez telefon i te same daty. Odwiedź naszą stronę, aby uzyskać więcej szczegółów.

 

Jakie rodzaje ubezpieczenia powinny inwestować w handlarze, konstruktorzy lub inni inwestorzy?

 

  1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – obejmie obrażenia osoby trzeciej przy budowie lub wokół niego
  2. Ubezpieczenia na urządzeniach mobilnych – zapewnia to, że wszystkie urządzenia mobilne i sprzęt budowlany są chronione nie tylko w czasie uszkodzenia, ale także przez cały okres obowiązywania polisy.
  3. Budowniczy Warramty Insurance – wymaga to, aby kontrahent budowlany otrzymywał ubezpieczenie gwarancyjne dla konstruktorów za każdy projekt, nad którym pracuje ponad 12 000 dolarów. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, więc nie należy go pominąć.
  4. Ubezpieczenia budowlane – lub ubezpieczenia prac budowlanych / budownictwo Wszystkie ubezpieczenia od ryzyka zapewnia ochronę osobom zajmującym się remonty, budowę lub rozbudowę domu. Ta osłona chroni konstruktorów przed największymi zagrożeniami, jakie można napotkać w trakcie budowy i budowy, w tym od uszkodzeń związanych z pogodą, pożaru, problemów z ich pracownikami czy wykonawców.
  5. Profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: niniejsze ubezpieczenie obejmuje osoby należące do określonego zawodu, które przestrzegają kodeksu postępowania i mają minimalne wymogi lub wymagania dotyczące edukacji. Zazwyczaj obejmowałoby to wszelkie straty wynikające z postępowania doradców lub podwykonawców, jeśli pod ubezpieczonym nie byłoby pokrywane.
  6. Dyrektorzy i oficerowie ubezpieczeniowi: który zajmuje się zobowiązaniami cywilnymi, które dyrektorzy mogą ponieść osobiście? Chroni ludzi na tych stanowiskach przed czynami niedozwolonymi w okresie sprawności

Każdy, kto zdecyduje się na właściciela, buduj swój własny dom, upewnij się, że są one prawidłowo zabezpieczone przed wypadkami, które mogą wystąpić podczas procesu. Właściciel Builders musi upewnić się, że mają

 

  1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: znowu chroni właścicieli budowniczych przed urazami osoby trzeciej w pobliżu budynku
  2. Osobiste ubezpieczenie wypadkowe lub ubezpieczenie robotników ochotniczych – dotyczy to właściciela budulca przed jakimikolwiek uszkodzeniami lub uszkodzeniami, które zdecydują się pomagać kupcom podczas budowy. Ta okładka może obejmować rodziny / przyjaciół budowniczych właścicieli (do 10 ochotników na terenie o nominalną premię)

To jest przegląd wszystkich produktów ubezpieczeniowych, które musisz zrozumieć, jeśli jesteś w budownictwie i branży budowlanej. Savill Hicks Corp jest wiodącym brokerem ubezpieczeniowym zajmującym się budownictwem i budownictwem.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu jest nabywane przez budowniczego i musi być wydane właścicielowi domu, aby chronić ich przed utratą z powodu ukończenia, wad i innych ustawowych naruszeń.

Prawnym wymogiem, aby wszyscy budowniczowie wykupili to ubezpieczenie. Niestety ubezpieczenie nie obejmuje żadnych sporów umownych lub wadliwych / niezadowalających prac konstruktora. Może to jednak odbywać się za pośrednictwem sądów zgodnie z przepisami o ochronie konsumentów.

Jako właściciel domu warto mieć pewność, że budowniczy ma gwarancję domową, ponieważ zapewnia, że ​​właściciel jest w pełni zarejestrowany. Domowa gwarancja jest wymagana do rejestracji przez konstruktora. Promuje również przestrzeganie przez konstruktorów standardów, ponieważ muszą one konsekwentnie produkować dobre prace, aby pozostać zarejestrowanymi.